Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Wasze opinie o tym co dzieje się na rynku przewozów międzynarodowych

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym

Postprzez rysiek » wtorek, 23 listopada 2010, 16:49

Austria - poniżej odpowiedź Radcy Handlowego Ambasady Austrii:
[quote]zostaliśmy poinformowani, że w przypadku świadczenia usług okazjonalnego przewozu osób przez przedsiębiorców zagranicznych pojazdami zarejestrowanym poza Austrią na rzecz płatników podatku obrotowego obowiązek podatkowy przechodzi na zleceniodawcę usługi przewozowej. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy zleceniodawcą usługi przewozowej nie jest przedsiębiorca austriacki. Wówczas zleceniodawca ten zobowiązany jest do rejestracji do podatku obrotowego i jego rozliczenia w Austrii. [color=#FF0000]Obowiązek rejestracji zagranicznego przewoźnika do podatku obrotowego w Austrii występuje natomiast zawsze, gdy usługi przewozowe świadczone są na rzecz odbiorcy końcowego (osób prywatnych).[/color]
Usługi okazjonalnego przewozu osób opodatkowane są w Austrii według stawki 10%.
Urząd Skarbowy w Grazu jest urzędem właściwym w przypadku rejestracji podmiotów zagranicznych do podatku obrotowego w Austrii.
Poniżej podajemy Panu również link do strony z formularzami rejestracyjnymi:
https://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinfor ... _start.htm

czyli krótko mówiąc:
jeżeli przewóz wykonywany jest dla firmy, która może odliczyć VAT - wówczas przewoźnik nie musi się rejestrować w Austrii i płacić tam VAT, natomiast taki obowiązek przechodzi na firmę, dla której świadczymy usługę,
a jeśli przewóz wykonywany jest dla końcowego odbiorcy, który nie jest płatnikiem VAT i nie może odliczać i naliczać VAT - wówczas przewoźnik musi zarejestrować się jako płatnik VAT w Austrii i za przewóz w części odbywającej się po Austrii wystawić austriacką fakturę VAT z austriackim VATem.
rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez rysiek » wtorek, 7 grudnia 2010, 18:13

Odpowiedziało mi Ministerstwo Finansów Słowenii. Okazuje się, że przepisy obowiązujące w Słowenii są podobne do niemieckich. Minimum 15 dni przed wjazdem na terytorium Słowenii przewoźnik musi zarejestrować się jako podatnik słoweńskiego VAT. Grzywna za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją dla potrzeb VAT wynosi od 2000 do 125tys Euro.

Ostatni akapit pisemka z ministerstwa:
[quote]Iz navedenega izhaja, da se prevoznik, ki nima sedeža v Sloveniji in opravlja storitve prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, mora identificirati za namene DDV v Sloveniji, preden prične z opravljanjem teh storitev. Pri tem ni pomembno, ali je naročnik storitve davčni zavezanec ali končni potrošnik. Prevoznik, ki opravlja storitve prevoza potnikov na ozemlju Slovenije in izven njega, obračuna slovenski DDV le za tisti del poti, ki se opravi na ozemlju Slovenije.

i tłumaczenie:
Wynika z tego, że przewoźnik, który nie ma siedziby w Słowenii, a świadczy usługi transportu pasażerskiego na terytorium Słowenii, musi zostać zidentyfikowany dla celów podatku VAT w Słowenii, przed rozpoczęciem wykonywania tych usług. Nie ma znaczenia, czy podatnik obsługuje klienta (podatnika VAT) czy konsumenta końcowego. Przewoźnik, który świadczy usługi przewozu pasażerów na terytorium Słowenii i na zewnątrz, obowiązany jest naliczyć słoweński VAT tylko na część trasy, która odbywa się na terytorium Słowenii.
takcigoniepodam
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 730
Dołączył: czwartek, 22 listopada 2007, 18:45

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez takcigoniepodam » wtorek, 7 grudnia 2010, 21:05

Może trochę niezgodnie z tematem wątku - choc i tak już odbieglismy od samych Niemiec zapytam czy ktoś orientuje sie jak to wygląda u naszych południowych sąsiadów czyli Czechów i Słowaków?
rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez rysiek » wtorek, 7 grudnia 2010, 21:35

o Czechach napisałem w ostatnim poście na poprzedniej stronie - z niepotwierdzonych informacji wynika, że jest zwolnienie z VAT

o Słowacji jeszcze nic nie wiem
rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez rysiek » piątek, 24 grudnia 2010, 18:41

Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - § 13 ust. 1 pkt 21:
[quote]
Zwalnia się od podatku:
(...)
21) świadczenie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, które nie pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium kraju, przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium kraju


Co to dla nas oznacza? Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie to w Polsce obowiązek rejestrowania się jako podatnik VAT będą miały tylko przedsiębiorstwa z państw, w których wymaga się rejestrowania dla potrzeb VAT polskich przewoźników autobusowych. Czyli jest szansa, że różne kraje na zasadzie wzajemności będą zwalniały z VAT te części podróży, które polscy przewoźnicy wykonują na ich obszarach.
rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez rysiek » poniedziałek, 3 stycznia 2011, 15:12

Nowe przepisy weszły w życie. Od 1.01.2011 przewozy wykonywane w Polsce autobusami zarejestrowanymi poza Polską opodatkowane są polskim VATem (w części odpowiadającej przejazdowi przez Polskę). Kierowcy (zagraniczni) muszą posiadać i okazywać na żądanie funkcjonariuszy kontrolujących transport drogowy - zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie przewoźnika jako czynnego podatnika VAT (art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o transporcie drogowym). W razie nie okazanie do kontroli tego dokumentu, funkcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście (art. 90b ustawy o transporcie drogowym).


Na stronie Ministra Finansów opublikowano informację:
[quote]Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami
zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju świadczone przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach.


Oznacza to, iż podatnicy ci zobowiązani są do zarejestrowania się w Polsce jako podatnicy
podatku od towarów i usług w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście i składania deklaracji podatkowych, w których rozliczają podatek od towarów i usług z tytułu
świadczenia usług okazjonalnego przewozu osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju według stawki 8%, uwzględniając pokonane odległości. Podatek od towarów i usług wynikający z deklaracji podatkowej podmioty te są zobowiązane wpłacać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście, odpowiednio za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli w terminie składania tych deklaracji.
Podstawą opodatkowania jest co do zasady obrót, który stanowi kwota należna z tytułu
sprzeda?y, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku usług międzynarodowego
transportu drogowego, polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami, obliczając
podstawę opodatkowania należy uwzględnić pokonane odległości, tj. opodatkowaniu podlega
ta część kwoty należnej, która przypada na transport wykonywany na terenie Polski.

Ważne
Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu
drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi
poza terytorium Polski przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia
działalności lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, kierującego
pojazdem, w trakcie wykonywania tych przewozów zobowiązany jest do posiadania
potwierdzenia lub wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego kopii potwierdzenia
zarejestrowania tego podatnika jako podatnika VAT czynnego (art.96a ustawy o podatku od
towarów i usług).
Potwierdzenie zarejestrowania, prowadzący pojazd zobowiązany jest okazywać na ?ądanie
uprawnionego organu kontroli.
Uwaga
Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne
mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność
gospodarczą, o której mowa w art.15 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn.), bez względu na cel, lub rezultat takiej
działalności.
Działalność polegająca na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza
terytorium kraju, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli jest
wykonywana w ramach działalności gospodarczej, określonej w ww. art.15 ust.2 ustawy o
podatku od towarów i usług. Nieodpłatne przewozy osób autokarami należącymi do
zagranicznych stowarzyszeń, zespołów kulturalnych, klubów sportowych lub szkół, nie
podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, je?eli są one związane z
prowadzonym przedsiębiorstwem. Ww. podmioty, świadczące wyłącznie nieodpłatne
przewozy osób związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie są obowiązane do
zarejestrowania się jako podatnicy podatku VAT i do rozliczania tego podatku w Polsce.

Ważne
W takiej sytuacji kierujący pojazdem, w trakcie wykonywania tych przewozów powinien
posiadać dokumenty, które wskazywałyby, iż nie ma obowiązku rejestracji (np. dokument
rejestracyjny autokaru wskazujący na właściciela pojazdu /szkołę, klub sportowy, zespół
kulturalny/, ew.umowę najmu autokaru przez szkołę, klub sportowy, zespół kulturalny itp.).
Zwolnienie
Świadczenie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegającego na okazjonalnym
przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, które nie
pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami
zarejestrowanymi na terytorium kraju, przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce
prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium kraju,
zwolnione jest od 1 stycznia 2011 r. od podatku od towarów i usług (§13 ust.1 pkt 21
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 246, poz.246)
Z uwagi na to, i? państwa trzecie nie pobierają podatków ani opłat o podobnym charakterze
od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi w Polsce, zwolnienie to ma zastosowanie
do wszystkich przewozów osób, autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich.
Uwaga
Podatnicy świadczący okazjonalne przewozy osób, zwolnione od podatku od towarów i usług,
nie są obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy podatku VAT w Polsce.
Informacja dla podmiotów obowiązanych do rejestracji dla potrzeb VAT
Formularze zgłoszenia identyfikacyjnego i zgłoszenia rejestracyjnego znajdują się na stronie
Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/fo ... podatkowe/ i są w języku polskim.
Szczegółowe informacje jakie dokumenty są konieczne w celu zło?enia zgłoszenia
rejestracyjnego i otrzymania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) znajdują się na stronie
internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście:
http://www.is.waw.pl/Index.htm?main_off ... ub2=&sub3=
&sub4=&sub5=&mlt=;
(adres: ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa, numer telefonu +48 22 511 35 00, numer fax-u
+48 22 511 35 02, adres e-mail: us1436@mz.mofnet.gov.pl).
ema
 
Posty: 7
Dołączył: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 13:07

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez ema » środa, 5 stycznia 2011, 13:19

Szukam informacji na temat obowiązku rejestracji polskiego przewoźnika za Słowacji. Przeczytałam słowacką ustawę o VAT i wydaje mi się, ze tam usługi transportowe są zwolnione, ale to tylko mi się "wydaje" nie mogę nigdzie uzyskać potwierdzenia. Mam planowany wyjazd na Słowację i gdyby trzeba było się zarejestrować to i tak czasu mi nie starczy. Może ktoś posiada informacje na temat obowiązku rejestracji przy przewozach okazjonalnych na Słowacji.
rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez rysiek » poniedziałek, 10 stycznia 2011, 14:38

Otrzymałem odpowiedź ze słowackiego Ministerstwa Finansów:
[quote]
Ministerstvo financií Slovenskej republiky dostalo Vašu žiadosť o vysvetlenie k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o DPH?), ktorá sa týka osobnej autobusovej dopravy, ku ktorej uvádza nasledovné:

Podľa § 46 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodená doprava osôb na území Slovenska, ak ide
a) o dopravu zo Slovenska do zahraničia,
b) zo zahraničia na Slovensko,
c) z jedného miesta v zahraničí do iného miesta v zahraničí cez Slovensko a
d) medzi dvoma miestami na Slovensku, ak tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy.

Ak zahraničná dopravná spoločnosť vykonáva dopravu osôb, ktorá je oslobodená od dane z pridanej hodnoty podľa § 46 ods. 2 zákona o DPH, dopravná spoločnosť je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň na Slovensku na Daňovom úrade Bratislava I pre začatím vykonávania prepravy osôb podľa § 5 zákona o DPH.
i jeszcze przepis § 5:

[quote]
Znenie § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

§ 5

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len "zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len

a) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8,

b) služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),

c) tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a (§ 69 ods. 9),

d) tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo

e) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ.

(2) Daňový úrad Bratislava I je povinný zahraničnú osobu podľa odseku 1 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.


wygląda na to, że na Słowacji musimy złożyć wniosek o rejestrację do Urzędu Skarbowego Bratysława 1 przed rozpoczęciem świadczenia usługi ale jesteśmy zwolnieni z VAT...
ema
 
Posty: 7
Dołączył: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 13:07

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez ema » środa, 12 stycznia 2011, 09:59

Dzięki za informację, Ja znalazlam na stronie ambasady polskiej w Bratysławie przetłumaczoną ustawę o podatku od wartości dodanej i czytając tę ustawę można wywnioskować, że nie ma obowiązku składać wniosku o rejestrację:

Dla osób zagranicznych - tzn. osób prawnych albo fizycznych, które nie mają w kraju siedziby, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo zakładu wytwórczego, i które prowadzą działalność gospodarczą zagranicą, istotnymi są ustanowienia § 5 i § 6. Z przedstawionych ustanowień wynika (§ 5), że osoba zagraniczna jest zobowiązana do złożenia podania o rejestrację dla potrzeb podatku przed rozpoczęciem działalności, będącą przedmiotem podatku na terytorium Republiki Słowackiej. Podania tego nie musi składać osoba zagraniczna, jeśli jedynie dostarcza lub udziela:
a/ usług przewozowych, które są zwolnione z podatku według § 46,
b/ usług przewozowych oraz z nimi związanych usług uzupełniających, które są zwolnione z podatku według § 47 ust. 6 oraz § 48 ust. 8,
c/ usług i towarów wraz z instalacją albo montażem, a osobą zobowiązaną do płacenia podatku jest odbiorca (§ 69 ust. od 2 do 4),
d/ gazu ziemnego i energii elektrycznej, a osobą zobowiązaną do płacenia podatku jest płatnik albo osoba zarejestrowana dla potrzeb podatku według § 7 (§ 69 ust. 9),
e/ towarów z kraju do innego państwa członkowskiego, dowiezionych z państwa trzeciego, a osoba zagraniczna była reprezentowana przez reprezentanta podatkowego według § 69a, albo
f/ towarów w ramach handlu trójstronnego według § 45, w którym odbiorca bierze udział jako pierwszy.
Pozostałe przypadki, kiedy osoba zagraniczna jest zobowiązana do zarejestrowania się dla potrzeb podatku od wartości dodanej, zostały określone w § 6:
? - jeśli osoba taka dostarcza towary do kraju formą sprzedaży wysyłkowej acałkowita wartość bez podatków towarów osiągnie wroku kalendarzowym 49790,88 euro,
? - jeśli osoba zagraniczna dostarcza do kraju osobie fizycznej do osobistego użytku formą sprzedaży wysyłkowej towary, będące przedmiotem podatku akcyzowego.
Osoby zagraniczne są zobowiązane do zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym Bratysława I.
rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez rysiek » środa, 12 stycznia 2011, 18:27

ema,
zauważ, że § 5 pkt 1 lit a. brzmi inaczej w dokumentach, jakie otrzymałem ze słowackiego Ministerstwa Finansów, a inaczej brzmi w wersji, którą przytaczasz za stroną polskiej ambasady.

Wg brzmienia jakie otrzymałem § 5 nie wskazuje się zwolnienia z obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego podmiotów zwolnionych na podstawie § 46 pkt 2.

My jesteśmy zwolnieni z DPH na podstawie § 46 pkt 2:

[quote]
§ 46 Oslobodenie prepravných služieb od dane

(1) Oslobodená od dane je preprava tovaru na ostrovy a z ostrovov, ktoré tvoria autonómne oblasti Azory a Madeira, a preprava tovaru medzi týmito ostrovmi.

(2) Oslobodená od dane je doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu
a) z tuzemska do zahraničia,

b) zo zahraničia do tuzemska,

c) z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,

d) medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy.a z kolei w § 5 nie wyszczególniono, że podmioty zwolnione na podstawie § 46 pkt 2 nie muszą składać wniosku o rejestrację.

Na stronie ambasady zamieszczona jest ustawa w nieobowiązującym brzmieniu.

obowiązujące brzmienie zamieszczone na oficjalnej słowackiej stronie aktów prawnych:
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Tem ... #f_4567162
i jest zgodna z brzmieniem jakie otrzymałem wraz z pismem z dnia 10.01.2011 od słowackiego Ministra Finansów.

A zatem zarejestrować się musimy i jak sądzę prowadzić rejestry VAT, z tym że ze składanych deklaracji będzie wynikał tylko DPH dla nas do zwrotu (od zakupów paliwa itp.), bo od sprzedaży jesteśmy zwolnieni - ale wielkość tej sprzedaży zapewne musimy wykazać w deklaracji...
ema
 
Posty: 7
Dołączył: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 13:07

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez ema » czwartek, 13 stycznia 2011, 23:51

Oczywiście zgadzam się z Tobą, Twoje informacje są z pewnego źródła tylko że czas na poszukiwania mi minął i niestety nie zdążę się zarejestrować a autobus pojedzie na Słowację. Może wiesz jak skutecznie przejść przez rejestrację? Pozdrawiam :)
rysiek
 
Posty: 19
Dołączył: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:39

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez rysiek » piątek, 14 stycznia 2011, 18:05

Informacje na temat rejestracji w słowackim urzędzie skarbowym na stronie:
http://www.drsr.sk

Nie badałem jeszcze tej sprawy.

Może ktoś już to przerabiał i podzieli się doświadczeniem.
ema
 
Posty: 7
Dołączył: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 13:07

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez ema » poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:03

Może ktoś wie jak jest z podatkiem na Litwie? Jeszcze nie udało mi się nic znaleźć.
piotrpoi
 
Posty: 6
Dołączył: niedziela, 7 marca 2010, 20:22

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez piotrpoi » czwartek, 3 lutego 2011, 00:52

Witam. przeglądam tą dysusję bo interesuje mnie sprawa rejestracji w niemieckim finasburdlu... Złożyłem w zeszłym roku wniosek o nadanie stuernumer (ichny NIP). przysłali mi formularze do wypełnienia i troche testów po szwabsu. W tym czasie zmieniły mi się plany i wyjazdy na niemcy nie były potrzebne, więc odpuściłem sobie dokonania reszty formalności. Ale teraz znowu zainteresowałem się tą sprawą bo w marcu musze troche pojeździć przez ten kraj autosrad...Tylko nie wiem czy na tych samych formularzach mogę dokończyć teraz rejestracje czy musze składać im jakieś wyjaśnienia?
Co do Litwy, to nie potrzeba się tam rejestrować w jakikolwiek sposób. Po przejechaniu granicy zatrzymujesz się na pierwszej stacji paliw i upujesz winietę. dzienna, tygodniowa i jakieś dłuższe też chyba są ale nie interesowałem się nimi. dobowa kosztuje jak dobrze pamiętam 10 litów. Przyklejasz ją na szybę wpisując wcześniej nr rej autobusu i na drugiej czesci winiety ktora zachowujesz w aucie tez wpisujesz nr rej. Uwazaj tam z prędkościami...lubią zatrzymywać i dają wysokie krary. odpowiednik naszego ITD jest bardzo przekupny...będą szukać 5 min na tarczce i tak długo mówić o wysokiej karze aż zapytają ile masz przy sobie w portwelu...wiec na taką okazje dobrze mniejsza kwote trzymac. Jak jeździsz z wycieczkami po litwie to za szybą dobrze mieć napis "turystyczny" masz uprawnienia do zatrzymywania sie w miejscach dla autobusow przy centrum...zwlaszcza w wilnie przy ostrej bramie.
mistral
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 900
Dołączył: wtorek, 30 lipca 2002, 02:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Rozliczenia z zagranicznymi urzędami skarbowymi

Postprzez mistral » czwartek, 3 lutego 2011, 09:45

Hej PIOTRPOI, to zadzwoń do Niemiec i zapytaj. Ja miałem też wątpliwości, zadzwoniłem i wszystko mi wyjaśnili.
Poprzednia stronaNastępna strona
Odpowiedz