Przetargi - rzecz obowiązkowa?

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Przetargi - rzecz obowiązkowa?

Postprzez NDT » niedziela, 15 kwietnia 2007, 21:09

Mam takie pytanie dotyczące przetargów. Czy rozpisywanie przetargu na kupno pojazdu jest obowiązkowe, czy nie? Mam na myśli to, że np. spółka napisze do Solarisa, że chce 10 Solarisów, ustalą cenę, dostarczą wozy itd. Czy takie coś jest legalne? Bo np. często widać, że przetargi są ustawiane pod konkretny pojazd. To nie można po prostu zamówić pojazdów bez przetargu?
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
memphis
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1095
Dołączył: poniedziałek, 15 lipca 2002, 02:00
Lokalizacja: Josephsdorf-O/S
Avatar użytkownika

Postprzez memphis » niedziela, 15 kwietnia 2007, 21:13

Art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje jakie podmioty mają obowiązek stosować przepisy zamówień publicznych. Mówiąc w dużym uproszczeniu dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Kroelewicz
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1441
Dołączył: niedziela, 25 grudnia 2005, 21:00
Lokalizacja: Lisboa
Avatar użytkownika

Postprzez Kroelewicz » niedziela, 15 kwietnia 2007, 21:38

Przy czym Pzp przewiduje także procedury inne niż przetarg nieograniczony.
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » niedziela, 15 kwietnia 2007, 21:48

A czy w takim razie spółka taka jak gdyński PKA ma obowiązek rozpisywania przetargu? Bo w 2006 r. i do tej pory zakupili 4 nowe Solarisy bez rozpisywania przetargów. Czy jest to w takim razie jakaś umowa?
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
Kroelewicz
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1441
Dołączył: niedziela, 25 grudnia 2005, 21:00
Lokalizacja: Lisboa
Avatar użytkownika

Postprzez Kroelewicz » poniedziałek, 16 kwietnia 2007, 09:28

Zapytaj w PKA, byleby mądrze - tak, by nie mogli odpowiedzieć, że nie rozumieją pytania albo nie muszą udzielać nań odpowiedzi. :)

Hints: Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego (gdyby były problemy).
NDT
Ekspert BusForum
Ekspert BusForum
 
Posty: 2475
Dołączył: czwartek, 12 października 2006, 08:42
Lokalizacja: Gdynia
Avatar użytkownika

Postprzez NDT » poniedziałek, 16 kwietnia 2007, 09:55

[quote="Kroelewicz"]Zapytaj w PKA, byleby mądrze - tak, by nie mogli odpowiedzieć, że nie rozumieją pytania albo nie muszą udzielać nań odpowiedzi. :)

Hints: Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego (gdyby były problemy).


Dzięki, spróbuję. ;)
[color=#3366FF]Chronisz środowisko na piątkę z plusem, gdy podróżujesz Gdyńskim trolejbusem![/color]
seba
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1162
Dołączył: poniedziałek, 18 sierpnia 2003, 02:00
Lokalizacja: Toruń
Avatar użytkownika

Postprzez seba » poniedziałek, 16 kwietnia 2007, 18:02

[quote="Kroelewicz"]Przy czym Pzp przewiduje także procedury inne niż przetarg nieograniczony.

Jeszcze może nabyć przedmiot w procedurze:
* przetargu nieograniczonego,
* przetargu ograniczonego,
* negocjacji z ogłoszeniem,
* dialogu konkurencyjnego,
* negocjacji bez ogłoszenia,
* zamówienia z wolnej ręki,
* zapytania o cenę,
* licytacji elektronicznej.

Wszystko zależy od wartości zakupu, stąd w branży autobusowej najczęściej są to przetargi (z uwagi na wysoką wartość).
[url=http://hidentity.org/][img]http://hidentity.org/hid/PL348460.gif[/img][/url]
memphis
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1095
Dołączył: poniedziałek, 15 lipca 2002, 02:00
Lokalizacja: Josephsdorf-O/S
Avatar użytkownika

Postprzez memphis » poniedziałek, 16 kwietnia 2007, 18:09

[quote="seba"]Wszystko zależy od wartości zakupu,


Dalece nie wszystko. To zależy od wielu czynników, częściowo uznaniowych, tzn. można sobie (w pewnych sytuacjach) wybrać taką, a nie inną formę zamówienia, ale potem się trzeba z tego wytłumaczyć prezesowi UZP.
seba
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1162
Dołączył: poniedziałek, 18 sierpnia 2003, 02:00
Lokalizacja: Toruń
Avatar użytkownika

Postprzez seba » poniedziałek, 16 kwietnia 2007, 21:21

[quote="memphis"]Dalece nie wszystko. To zależy od wielu czynników, częściowo uznaniowych, tzn. można sobie (w pewnych sytuacjach) wybrać taką, a nie inną formę zamówienia, ale potem się trzeba z tego wytłumaczyć prezesowi UZP.

To raczej jest odwrotnie, najpierw trzeba uzyskać zgodę prezesa UZP.
[url=http://hidentity.org/][img]http://hidentity.org/hid/PL348460.gif[/img][/url]
memphis
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1095
Dołączył: poniedziałek, 15 lipca 2002, 02:00
Lokalizacja: Josephsdorf-O/S
Avatar użytkownika

Postprzez memphis » poniedziałek, 16 kwietnia 2007, 22:14

[quote="seba"][quote="memphis"]Dalece nie wszystko. To zależy od wielu czynników, częściowo uznaniowych, tzn. można sobie (w pewnych sytuacjach) wybrać taką, a nie inną formę zamówienia, ale potem się trzeba z tego wytłumaczyć prezesowi UZP.

To raczej jest odwrotnie, najpierw trzeba uzyskać zgodę prezesa UZP.


W tej chwili nie. Tzn. nie wiem czy w każdej sprawie tak jest, ale np. w kwestii zawierania umów dłuższych niż 4-letnie (dotyczy usług przewozowych) jest właśnie tak jak napisałem. Problem polega na tym, że prezes może się nie zgodzić z argumentacją zamawiającego i wtedy jest kłopot.
Kroelewicz
Weteran BusForum
Weteran BusForum
 
Posty: 1441
Dołączył: niedziela, 25 grudnia 2005, 21:00
Lokalizacja: Lisboa
Avatar użytkownika

Dłuuuugie

Postprzez Kroelewicz » wtorek, 17 kwietnia 2007, 08:11

To po kolei: (wszystkie wyjątki z Ustawy za ujednoliconą przez Lexis Nexis ustawą Prawo zamówień publicznych, stan na dziś):

Przepisy ogólne:
[quote]Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
Art. 10. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.


Okoliczności pozwalające na wybór innego trybu:

[quote]Negocjacje z ogłoszeniem
Art. 55. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;
3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;
4) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 10 000 000 euro, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.


[quote]Dialog konkurencyjny
Art. 60b. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 10 000 000 euro, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.


[quote]Negocjacje bez ogłoszenia
Art. 62. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
3. Przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie ust. 1 pkt 1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający jest obowiązany przekazać Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpi o jej przekazanie.

[quote]Zamówienie z wolnej ręki

Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;
3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;
7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.
8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; (...)
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1:
(...)
2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
3) pkt 8(...).

[quote]Zapytanie o cenę
Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

[quote]Licytacja elektroniczna
Art. 74. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Kwoty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa RM (wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - Dz.U.2006.87.604) to dla zamówień w transporcie publicznym zwykle równowartość 211 000 euro (generalnie podsektor samorządowy) albo 137 000 euro (inne podmioty) albo, w przypadku zamówień sektorowych, 422 000 euro.

Jak widać wyżej, Prezesa UZP zawiadamia się praktycznie w momencie wszczęcia postępowania. Sytuacja, o której wspomniał memphis, może mieć miejsce przede wszystkim przy zamówieniach z wolnej ręki oraz przy zamówieniach o wartości mniejszej niż progi ustalone w Ustawie (10 000 000 euro) lub Rozporządzeniu (137 000 / 211 000 / 422 000 euro). ZCTW, praktyka pokazuje, że Prezes UZP reaguje przede wszystkim tam, gdzie Zamawiający nie potrafi zupełnie uzasadnić wyboru określonego trybu, zarówno stanem faktycznym, jak i prawnym albo próbuje maskować swoją nieudolność (brak zdolności przewidywania) - patrz casus rozbiórki i budowy obiektu mostowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni.
Odpowiedz