Białystok: Przetarg na 43 autobusy

Wasze opinie o przetargach związanych z autobusami i komunikacją miejską.

Moderatorzy: Leszek Matula, TFZ

Piotrek
 
Posty: 238
Dołączył: wtorek, 25 listopada 2003, 16:39
Lokalizacja: Białystok
Avatar użytkownika

Białystok: Przetarg na 43 autobusy

Postprzez Piotrek » środa, 14 września 2005, 11:56

[img]http://www.bialystokonline.pl/images/logoKP.gif[/img]

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace na ulicach Kopernika i Zwierzynieckiej i ruszy przetarg na 43 autobusy. W przyszłym roku remont Pałacu Branickich pochłonie ponad 5 mln zł.


Żeby dostać 45 milionów złotych na autobusy i drogi z unijnego funduszu ZPOR potrzebna jest już tylko umowa między prezydentem, a wojewodą.
- Wszystkie potrzebne dokumenty już mamy, umowa na pewno będzie spisana w tym tygodniu - zapewnia Andrzej Jarosz, rzecznik wojewody.

Wszystko już gotowe
- Nareszcie. Mamy już wszystko przygotowane do przetargu na zakup autobusów. Ogłosimy go we wrześniu, rozstrzygnięcie będzie po około trzech miesiącach - mówi Andrzej Ciechanowicz, naczelnik Zarządu Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego.
Dyzma
 
Posty: 171
Dołączył: poniedziałek, 28 lutego 2005, 18:41
Lokalizacja: Lublin

Postprzez Dyzma » środa, 14 września 2005, 21:22

Pozostaje pogratulować kompetentnych władz. :wink:
Jelczofile- łączmy się:)
Piotrek
 
Posty: 238
Dołączył: wtorek, 25 listopada 2003, 16:39
Lokalizacja: Białystok
Avatar użytkownika

Postprzez Piotrek » czwartek, 3 listopada 2005, 17:36

Projekt "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap I jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoZamawiający:
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Składowa 11
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Składowa 7
Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Jurowiecka 46A
Pełnomocnik Zamawiających, przygotowujący i prowadzący postępowanie zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Prezydent Miasta Białegostoku
15-950 Białystok
ul. Słonimska 1
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę 43 autobusów w ramach projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku; Etap I
wartość zamówienia pow. 5 mln. EURO

1.Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Dostawa 1
dostawa 19 sztuk autobusów jednoczłonowych 12 -metrowych i 11 sztuk autobusów dwuczłonowych 18-metrowych w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w stosunku do poszczególnych rodzajów autobusów i jego parametry określają odpowiednio Załączniki nr 1 i 2,
1.2. Dostawa 2
dostawa 13 sztuk autobusów jednoczłonowych 12-metrowych w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego parametry określa Załącznik
nr 1,
1.3. Warunki techniczne i jakościowe odbioru autobusów, obowiązujące przy odbiorze i w całym okresie gwarancji określa Załącznik nr 3.
1.4. Wykonawca przeprowadzi min. 120 roboczogodzinne szkolenie dla 6 mechaników w zakresie obsługi i przeglądów na stacji serwisowej Wykonawcy z zapewnieniem pokrycia kosztów wyżywienia i noclegu.
1.5. Wykonawca udzieli autoryzacji Zamawiającemu na wykonywanie przeglądów gwarancyjnych
i napraw wyprodukowanych przez siebie autobusów.
1.6. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania pojazdu wg warunków: technicznego
i jakościowego odbioru (zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 do SIWZ).
1.7. Wykonawca musi posiadać własne zaplecze serwisowe w zakresie obsługi autobusów usytuowane na terenie Polski, odpowiednio wyposażone w urządzenia diagnostyczne i obsługowo – naprawcze.
1.8. Zamawiający wymaga aby oferowany autobus nie był prototypem.
1.9. Wykonawca dostarczy bezpłatnie do każdego dostarczonego autobusu wyposażenie serwisowe
o wartości co najmniej 10 000,- zł.
Kod zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
CPV 34121100-2 Autobusy transportu publicznego
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawa 1 - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
dostawa 2 - do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) i spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostawy autobusów miejskich jednoczłonowych niskopodłogowych w ilości co najmniej 32 sztuk łącznie w przypadku składania ofert na dostawę autobusów jednoczłonowych i autobusów miejskich dwuczłonowych niskopodłogowych w ilości co najmniej 11 sztuk łącznie w przypadku składania oferty na dostawę autobusów dwuczłonowych. Zamawiający uwzględni w tej liczbie różne wersje i odmiany wykonania autobusu, wynikające z indywidualnych potrzeb odbiorców i wymagań technicznych w tym różne wersje silnikowe,
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 50% wartości zamówienia,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej, określonej w ofercie, działalności gospodarczej na kwotę min. 1 000 000,- zł.
-2-
4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w
Zarządzie Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok pok.206,
lub za zaliczeniem pocztowym w wysokości 10,- zł

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Składowa 11 do dnia 19.12.2005r. do godz. 945.

6. Kryteria oceny ofert: a) cena ofertowa - 65 %
b) warunki techniczne i koszty eksploatacji -30 %
c) oferowany okres gwarancji - 5 %

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
a) dostawa 32 szt. autobusów jednoczłonowych 12-metrowych,
b) dostawa 11 szt. autobusów dwuczłonowych 18-metrowych.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 340.000,-zł.
220.000,-zł.- dostawa autobusów 12- metrowych, jednoczłonowych,
120.000,-zł.- dostawa autobusów 18- metrowych, dwuczłonowych.

10.Termin związania ofertą - 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11.Ogłoszenie przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu
28.10.2005 r.
Piotrek
 
Posty: 238
Dołączył: wtorek, 25 listopada 2003, 16:39
Lokalizacja: Białystok
Avatar użytkownika

Postprzez Piotrek » czwartek, 3 listopada 2005, 17:37

[img]http://www.bialystokonline.pl/images/logoKP.gif[/img]


Doczekaliśmy się! Magistrat ogłosił w końcu przetarg na zakup 43 autobusów dla komunikacji miejskiej w Białymstoku. Teraz pasażerom pozostaje tylko cierpliwe oczekiwanie - rozstrzygnięcia przetargu można spodziewać się nie wcześniej, niż pod koniec grudnia, a autobusy przyjadą w lipcu!


To największy zakup w historii komunikacji miejskiej - białostocki samorząd ma na autobusy ponad 40 milionów złotych. Niestety - przetarg jest też pechowy i o wiele miesięcy spóźniony - jeszcze na początku roku wszystko wskazywało, że zostanie ogłoszony w czerwcu, a pierwsze autobusy pojawią się na trasach w grudniu. Nic z tych planów nie wyszło.

Opóźniło się wszystko
Najpierw za późno przyszła decyzja Urzędu Marszałkowskiego o podziale unijnych pieniędzy z funduszu ZPORR (to dzięki dotacji Białystok stać na zakup tak dużej liczby autobusów). Potem opóźniło się spisanie umowy na przekazanie pieniędzy, między wojewodą a prezydentem miasta. Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu ciągle było za mało dokumentów z magistratu. Na koniec, gdy pieniądze były już zagwarantowane, opóźniło się samo ogłoszenie przetargu - miejscy urzędnicy przez kilka tygodni nie mogli ustalić ostatecznej treści zamówienia.

Kontrakt nie dla każdego
Wczorajsze ogłoszenie przetargu nie oznacza końca kłopotów. Przy tak wielkim zamówieniu, niemal pewne jest, że rozstrzygnięcie zaskarży któraś z przegranych firm. Skarga taka może sprawić, że podpisanie umowy na zakup autobusów znów przesunie się o kilka miesięcy. Ale przetarg może się skomplikować wcześniej - jeszcze zanim producenci autobusów złożą oferty - niewykluczone, że zaskarżone zostaną nawet warunki przetargu ogłoszonego przez miasto.
Zgodnie z tzw. specyfikacją przetargową faworyzowane będą pojazdy, w których silnik jest tej samej marki co autobus, a to eliminuje z rywalizacji część firm zajmujących się tylko składaniem autobusów. Szansę na wygranie przetargu będzie miało tylko kilka firm: Volvo, MAN, Mercedes, pozostałe będą mówiły o dyskryminacji - np. Solaris.

Kiedy pojedziemy?
Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć w grudniu, najpóźniej w styczniu, pierwsze nowe autobusy wyjechałyby w trasę na przełomie czerwca i lipca - magistrat chce, by do połowy przyszłego roku komunikacja dostała 30 autobusów. Na pozostałe 13 sztuk pasażerowie musieliby czekać trzy miesiące dłużej. Wśród 43 autobusów - 11 to przegubowce, a 32 to autobusy krótkie. Przetarg mogą wygrać dwie różne firmy - jedna dostarczyłaby autobusy przegubowe, druga krótkie.
Warto jednak pamiętać, że nawet 43 nowe autobusy nie rozwiążą jeszcze problemów trzech komunalnych spółek komunikacyjnych. Z około 250 autobusów, które jeżdżą po Białymstoku, ponad sto powinno pójść do kasacji.


==============================

Mam nadzieję, że latem do Białegostoku zawitają MANy Lion's City wraz z Mercedesami Citaro.
bystrzak2000
Fachowiec BusForum
Fachowiec BusForum
 
Posty: 1739
Dołączył: wtorek, 9 marca 2004, 19:39
Lokalizacja: Wrocław
Avatar użytkownika

Postprzez bystrzak2000 » czwartek, 3 listopada 2005, 22:06

[quote="Piotrek"]Mam nadzieję, że latem do Białegostoku zawitają MANy Lion's City wraz z Mercedesami Citaro.

Na mój gust 100% dla MAN-a. Mercedes Citaro nie będzie tańszy od Volvo, a tym bardziej od MAN-a.
Piotrek
 
Posty: 238
Dołączył: wtorek, 25 listopada 2003, 16:39
Lokalizacja: Białystok
Avatar użytkownika

Postprzez Piotrek » wtorek, 20 grudnia 2005, 23:49

[img]http://www.bialystokonline.pl/images/logoGWS.gif[/img]


Jeszcze w tym tygodniu dowiemy się, kto w przyszłym roku dostarczy do Białegostoku czterdzieści trzy nowe autobusy. To pierwszy taki duży zakup autobusów komunikacji miejskiej od wielu lat. Niestety zbyt mały, aby usunąć "złom" z białostockich ulic.Dziurawe i zardzewiałe blachy, zdezelowane silniki, porwane siedzenia, dymiące rury wydechowe - tak stan białostockich autobusów oceniają pasażerowie.
Urzędnicy także przyznają, że stan białostockich autobusów jest tragiczny. Ponad połowa pojazdów przegubowych ma więcej niż 15 lat. Pasażerów przewożą również auta, które jeżdżą po ulicach już ponad 20 lat. A to tylko szczyt góry lodowej. Pojazdów, które obecnie spełniają normy unijne dotyczące emisji spalin (mają silnik euro 3), jest zaledwie dziesięć. Jednak kiedy w październiku 2006 r. wejdą nowe przepisy, wymagające posiadania silników euro 4 we wszystkich autobusach, może okazać się, że nie będziemy mieli czym jeździć, bo w Białymstoku nie ma ani jednego takiego autobusu!
Poza tym spaliny z autobusów zanieczyszczają Białystok: - Najgorzej jest, gdy stoi się za autobusem na światłach, a z jego rury wydechowej wprost do samochodu przez otwarte okno wpadają kłęby czarnego dymu - skarży się Eugeniusz Ruszczyk, kierowca z Białegostoku. - W końcu podusimy się od tych spalin.
Dodatkowo autobusy psują się i wymagają ciągłych napraw: - Zdarzyło mi się, że autobus stanął na środku jezdni i kierowca nie mógł go uruchomić - mówi Anna Jackowska z Białegostoku. - Wszyscy pasażerowie musieli wysiąść i pójść na najbliższy przystanek i czekać na kolejny autobus.
Piotrek
 
Posty: 238
Dołączył: wtorek, 25 listopada 2003, 16:39
Lokalizacja: Białystok
Avatar użytkownika

Postprzez Piotrek » środa, 21 grudnia 2005, 00:02

[img]http://miasta.gazeta.pl/i/30/bialystok/00.gif[/img]


W bardzo ważnym przetargu na zakup 43 autobusów komunikacji miejskiej nie wziął udziału jeden z najlepszych producentów aut - Mercedes. Dlaczego?

Karolina Kredo, firma EvoBus Polska, która sprzedaje autobusy marki Mercedes-Benz: - Nie zdołalibyśmy dostarczyć autobusów do września przyszłego roku. Bo wozy trzeba by zamówić najpierw w jednej z naszych fabryk: albo w Niemczech, albo w Turcji, a potem jeszcze przywieźć do Polski. Na pewno nie wywiązalibyśmy się z tego terminu. Tylko dlatego nie wzięliśmy udział w przetargu. Mogę jednak obiecać, że przystąpimy do kolejnych.
dalnlod
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 933
Dołączył: sobota, 16 marca 2002, 02:00
Lokalizacja: Słupsk

Postprzez dalnlod » środa, 21 grudnia 2005, 02:36

Strasznie tępe te artykuł - język razi prymitywizmem na odległość. No i w ogóle co to jest, że ogólnopolska gazeta pyta się Evobusa, dlaczego nie zechciał przystąpić do przetargu. Ich sprawa - czy to takie wazne?
http://WWW.BOJKOT-WYBOROW.ORG
Misiek
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3157
Dołączył: niedziela, 7 kwietnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Lublin
Avatar użytkownika

Postprzez Misiek » środa, 21 grudnia 2005, 11:40

[quote="dalnlod"]Strasznie tępe te artykuł - język razi prymitywizmem na odległość. No i w ogóle co to jest, że ogólnopolska gazeta pyta się Evobusa, dlaczego nie zechciał przystąpić do przetargu. Ich sprawa - czy to takie wazne?


Ale spójrz jaki tytuł ma ta gazeta...oni często takie rzeczy odstawiają, robiąc z igły widły.
Dyzma
 
Posty: 171
Dołączył: poniedziałek, 28 lutego 2005, 18:41
Lokalizacja: Lublin

Postprzez Dyzma » środa, 21 grudnia 2005, 20:55

,,Jednak kiedy w październiku 2006 r. wejdą nowe przepisy, wymagające posiadania silników euro 4 we wszystkich autobusach, może okazać się, że nie będziemy mieli czym jeździć, bo w Białymstoku nie ma ani jednego takiego autobusu! ''

Ach co za prymitywizm. Pismak nie trzyma się prawdy. Przecież dyrektywa nakazująca stosowanie silników spełniających Euro4 dotyczy tylko nowych pojazdów. Nie lubię jak dziennikarzyna nie zna tematu, a bierze się za komentowanie.
Jelczofile- łączmy się:)
Misiek
<i>BusForum</i>
 
Posty: 3157
Dołączył: niedziela, 7 kwietnia 2002, 02:00
Lokalizacja: Lublin
Avatar użytkownika

Postprzez Misiek » środa, 21 grudnia 2005, 21:44

[quote="Dyzma"]Ach co za prymitywizm. Pismak nie trzyma się prawdy. Przecież dyrektywa nakazująca stosowanie silników spełniających Euro4 dotyczy tylko nowych pojazdów. Nie lubię jak dziennikarzyna nie zna tematu, a bierze się za komentowanie.


Typowy poziom dziennikarzy GW.
bystrzak2000
Fachowiec BusForum
Fachowiec BusForum
 
Posty: 1739
Dołączył: wtorek, 9 marca 2004, 19:39
Lokalizacja: Wrocław
Avatar użytkownika

Postprzez bystrzak2000 » środa, 21 grudnia 2005, 22:10

No to w końcu kto złożył oferty w tym przetargu? Czy tylko MAN?
TFZ
<b>Moderator <i>BusForum</b></i>
 
Posty: 2248
Dołączył: czwartek, 16 października 2003, 02:00
Lokalizacja: Warszawa
Avatar użytkownika

Postprzez TFZ » piątek, 23 grudnia 2005, 11:46

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że dwa cytaty pochodzą z dwóch różnych gazet.
Tadeusz Franciszek Zieliński***t.zielinski[małpa]transinfo.pl
M121M#983
 
Posty: 185
Dołączył: czwartek, 2 października 2003, 02:00
Lokalizacja: Białystok
Avatar użytkownika

Postprzez M121M#983 » środa, 4 stycznia 2006, 15:15

Za Gazetą Wyborczą 3 stycznia 2006r:

"Firma MAN wygrała przetarg na dostawę nowych autobusów miejskich. Pierwsze z nich mogłyby wozić białostoczan już za pół roku. Jest jednak pewne "ale": również startujący w przetargu Solaris nie godzi się z przegraną

Gra jest warta świeczki, bo idzie o dostawę aż 43 autobusów: 11 dwuczłonowych i 32 krótkich. Przetarg został ogłoszony na początku listopada. Trzy firmy: Scania Polska, Solaris i MAN stanęły do walki o autobusy krótkie, na długie wpłynęły tylko dwie oferty: MAN-a i Solarisa. Do przetargu nie zgłosił się ani Mercedes, ani Volvo. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kategorii, wygrał MAN.

- Ich autobusy były najtańsze i spełniały wszystkie postawione przez nas warunki techniczne - tłumaczy Krzysztof Sawicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Oferta Solarisa została wykluczona z przetargu, bo nie spełniała wymogów technicznych. Poszło o zbiornik na paliwo. W solarisach wykonany jest on ze stali nierdzewnej, a specyfikacja zastrzega, że powinien być z tworzywa sztucznego.

- Zbiorniki plastikowe są trwalsze i bezpieczniejsze. Nie chcemy, by skorodowane zbiorniki odpadały od autobusów [jak to było w lipcu poprzedniego roku - red.] - argumentuje Sawicki.

Również specjalista, diagnostyk sądowy (chciał pozostać anonimowy), który zajmuje się na co dzień oceną stanu technicznego autobusów, przyznaje, że zbiorniki z tworzywa sztucznego są nowocześniejsze, bardziej szczelne. Prezesi miejskich spółek przewozowych także narzekają na stalowe zbiorniki paliwowe Solarisa. Zdarzało się, że pękały albo były dziurawe i przerdzewiałe.

- Myślę, że właśnie ze względu na nasze kłopoty z autobusami Solarisa, w specyfikacji znalazł się zapis o zbiornikach plastikowych - ocenia Sławomir Modzelewski, prezes KPKM.

Jednak Solaris nie pogodził się z przegraną. Zaskarżył warunki specyfikacji i wynik przetargu do Urzędu Zamówień Publicznych.

- Nasze autobusy wygrywają przetargi w Berlinie, Warszawie i Szwajcarii. Nie wiem, dlaczego Białemustokowi nie pasuje nasz zbiornik - mówi Ireneusz Dziewiałtowski z Solarisa. - Zostaliśmy potraktowani nieuczciwie, bo komisja przetargowa przyznała dodatkowe punkty MAN-owi za to, że produkują zarówno autobusy, jak i silniki. Ponadto MAN przy cenie za jeden autobus nie podał, czy jest to cena brutto, czy netto (czego wymagają warunki przetargu).

Skarga Solarisa dotycząca specyfikacji zostanie rozpatrzona już w środę. Jeśli zostanie uwzględniona, przetarg zostanie powtórzony. Natomiast gdy wszystkie zarzuty Solarisa okażą się bezpodstawne, miasto podpisze umowę z MAN-em jeszcze w styczniu. Wtedy autobusy przyjechałyby do Białegostoku już za pół roku.

krótkie 12-metrowe (cena, okres gwarancyjny, doposażenie w części)

Solaris - 827 160 zł, 42 miesiące, 20 tys. zł

Scania Polska - 908 848 zł, 36 miesięcy, 17 tys. zł

MAN - 709 513 zł, 24 miesiące, 10 tys. złdługie 18-metrowe

Solaris - 1 217 560 zł, 42 miesiące, 20 tys. zł

MAN - 992 165 zł, 24 miesiące, 10 tys. złDla Gazety

Sławomir Modzelewski

prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

Przede wszystkim cieszę się, że wreszcie będą te nowe autobusy. Jestem również zadowolony z wygranej MAN-a, bo generalnie chcemy, żeby w spółce jeździły tylko wozy dwóch marek: MAN-y i mercedesy. Dzięki temu kierowcy dobrze znają swoje pojazdy i łatwiej je później remontować.

Stan autobusów komunikacji miejskiej, które obecnie jeżdżą po białostockich ulicach, pozostawia wiele do życzenia. Większość z nich jest stara, warczy, dmucha spalinami. To, że mogą być niebezpieczne, udowodniły wypadki z lipca poprzedniego roku: na ul. Branickiego spłonął 21-letni jelcz, na Kawaleryjskiej autobus zgubił zbiornik z paliwem. Komisarz Daniel Kołnierowicz, naczelnik miejskiej drogówki, przyznaje, że policjanci są w stanie sprawdzić tylko powierzchowne usterki autobusu: niesprawne światła, nieprawidłowe ogumienie.

- W takich przypadkach zatrzymujemy dowód rejestracyjny pojazdu - powiedział nam Kołnierowicz. - Te autobusy mogą wrócić na ulice dopiero po usunięciu usterek.

W taborze miejskich spółek przewozowych pełen wybór marek: od najnowszych Mercedesów, MAN-ów i Solarisów po ponaddwudziestoletnie Jelcze i Ikarusy. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej szacuje, że musi wymienić około 50 starych autobusów, Komunalny Zakład Komunikacyjny - 20, a Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 60."
Lestat
Podpora BusForum
Podpora BusForum
 
Posty: 743
Dołączył: sobota, 10 kwietnia 2004, 00:43
Lokalizacja: Kraków - Bieńczyce (duchem)
Avatar użytkownika

Postprzez Lestat » środa, 4 stycznia 2006, 16:58

Początkowo w Krakowie były problemy ze zbiornikami Solarisów (U12) -> rozszczelniały się, jednak wadę montażową (lub fabryczną, juz nie pamiętam) usunięto i teraz nie ma z tym problemów.
Następna strona
Odpowiedz